सरकारी गजट व अधिसूचना


उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण (राज्य आयोग जिला फोरम) कर्मचारी सेवा नियमावली, 2006

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली
 

क्रम सं०

विषय

दिनांक

1.   उत्‍तर प्रदेश उपभोक्‍ता संरक्षण (बारहवां संशोधन)नियमावली, 2015 06 नवम्‍बर 2015
2.

उत्‍तर प्रदेश उपभोक्‍ता संरक्षण (ग्‍यारहवां  संशोधन) नियमावली, 2011

07 जनवरी 2011
3.   उत्‍तर प्रदेश उपभोक्‍ता संरक्षण (दसवां संशोधन) नियमावली, 2009 27 अगस्‍त 2009
4.

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (नौवां संशोधन) नियमावली, 2006

23 फरवरी 2006
5.

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (आठवां संशोधन) नियमावली, 2005

8 जून 2005
6.

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (सातवां संशोधन) नियमावली, 2005

14 फरवरी 2005
7.

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (छठा सेशोधन) नियमावली 2003

29 जुलाई 2003
8.

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (पांचवा संशोधन) नियमावली, 1999

15 जुलाई 1999
9.

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1998

2 फरवरी 1999
10

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1998

2 नवम्‍बर 1998
11.

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1998

20 जून 1998
12.

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1988

30 नवम्बर 1988

13.

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987

31 अगस्त 1987